Získajte ZĽAVY za nákup HP LaserJet rady 400 a 200 a ďalšie vybrané tlačiarne

Získajte ZĽAVY za nákup HP LaserJet rady 400 a 200 a ďalšie vybrané tlačiarne

Získajte zľavy na další nákup

Za nákup každého kusu HP LaserJet rady 200 získate zľavu v hodnote 20 EUR  a rady 400 byla zľava  navýšená na hodnotu 30 EUR na ďalší nákup u rovnakého autorizovaného distribútora HP tlačiarní.

Výška zľavy sa líši podľa typu zakúpenej tlačiarně:

  • HP LaserJet rady 400: zľava na ďalší nákup v hodnote 30 EUR
  • HP LaserJet rady 200: zľava na ďalší nákup v hodnote 20 EUR

Podmienky akcie:

  • Platí na nákupy od 1.11. 2019 do 31. 1. 2020 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov určených na akciu.
  • Platí na nákupy u autorizovaných distribútorov HP tlačiarní.
  • Akcia nie je určená pre subdistribúciu, retail a e-tail
  • Neplatí pre nákupy za špeciálnu cenu (big deal – OPG). 
  • Maximálny počet zliav je 10 na jedno IČO/DIČ od jedného distribútora.


DÔLEŽITÉ:

  • Podmienkou získania zliav je registrácia nákupu na tejto webovej stránke a to najneskor do 10. 2. 2020. HP si vyhrazuje právo požiadať kupujúceho o predloženie nákupnej faktúry vygenerovanej distribútorom. Doloženie faktúry však nie je povinnou súčasťou registrácie.
  • Potvrdenie o výške vygenerovanej zľavy obdržíte do 7 pracovných dní od registrácie prostredníctvom e-mailu z adresy sk.hppartner@hp.com, predmet správy: HP LaserJet akcia Q1F20.

Zľavu je možné uplatniť do 28. 2. 2020 na nákup akýchkoľvek modelov HP laserových tlačiarní u rovnakého distribúrora, u ktorého ste realizovali povodný nákup.

HP LaserJet akcia Q1F20.

Pre uplatnenie zľavy stačí, aby ste sa pri objednani tovaru preukázali potvrdzujúcim e-mailom z adresy sk.hppartner@hp.com.

Informácie o zadávateľovi

Názov spoločnosti *
Meno *
Priezvisko *
IČO/DIČ *
Email *

Údaje o nákupe

Termín nákupu *
Názov distribútora, u ktorého bol tovar zakúpený *
Uveďte prosím názov, ak ste vyššie zvolili Iný distribútor
Zakúpený model tlačiarne 1 *
Počet ks tlačiarne 1 *
Zakúpený model tlačiarne 2
Počet ks tlačiarne 2
Zakúpený model tlačiarne 3
Počet ks tlačiarne 3

Súhlas

Spoločnosť HP Inc Slovakia s.r.o. má záujem Vás pravidelne informovať o svojich marketingových a obchodných aktivitách prostredníctvom mailových správ. Potvrdzujeme, že Vaše osobné údaje budú použité výhradne pre potreby spoločnosti HP Inc Slovakia s.r.o. a nebudú poskytnuté bez Vášho vedomia tretím stranám. Údaje ako spracovateľ pre správcu eviduje BPR – Bohemia Public Relation s.r.o. V prípade využitia práva subjektu údajov podľa nariadenia (EU) 2016/679 GDPR sa môžete obrátiť na agentúru prostredníctvom e-mailu lucia@bprsychrov.sk. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu podľa registračného formulára na tejto stránke a nie sú ďalej predávané, okrem členov rovnakého koncernu ako je správca tejto promo akcie. Údaje sú uložené po dobu najmenej 5 rokov a to pre dôvody stanovené právnymi predpismi na úseku vedenia účtovných záznamov. Ďalej sú údaje používané za účelom poskytnutia odmeny a prípadného ďalšieho zasielanie obchodných zdelení. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete TU.

Súhlasím so zasielaním elektronických správ *